Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Belastingdienst fiscus

Werkkleding en de Fiscus

20.2.4 Werkkleding

Belangrijk om te weten

U kunt jouw werknemer kleding ter beschikking stellen (jij blijft eigenaar), vergoeden (jouw werknemer is eigenaar) of verstrekken (jouw werknemer wordt eigenaar). Op deze pagina lees je wanneer dit belast is. Ook leest je of het vergoeden van de reinigingskosten van deze kleding belast is.

Je vergoedt of verstrekt kleding!

Vergoedt of verstrekt je de kleding aan uw werknemer? Dan kan dit gezien worden als loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar je kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen.

Je stelt kleding ter beschikking

Handig om te weten!

Stel je kleding ter beschikking aan uw werknemer? Dan is deze onbelast als het werkkleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen.

Wat is werkkleding?

Kleding is werkkleding als deze voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas en een stofjas.
  • Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm2 per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.
  • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
  • De kleding is een uniform of een overall.
  • Je vergoedt, verstrekt of stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen.

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een Arbo plan.
  • De kleding is nodig volgens dat Arbo plan.
  • De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Wat is een uniform?

Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep, dan is die kleding een uniform. Bijvoorbeeld de kleding van politie, militairen en stewardessen. Een zwarte broek met blauwe blazer van een chauffeur is dus geen uniform.

De herkenbaarheid van de kleding bepaalt of de kleding een uniform is en welke onderdelen daar bij horen. Je kunt met ons bespreken of de kleren die uw werknemers dragen, uniformen zijn.

Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform, dan is dat kledingstuk ook werkkleding. Hierbij maakt het niet uit of dit losse kledingstuk al dan niet wordt herkend als uniform en of het buiten het werk gedragen kan worden.

Kleding voldoet niet aan de voorwaarden

Als de kleding niet aan 1 van de voorwaarden voldoet, is de waarde van de kleding loon van de werknemer. Maar je kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen.

Voldoe ik aan de richtlijnen?

Meer weten?

Neem contact met ons op om jouw logo-grootte en werkkleding fiscaal goed te regelen. Beter even stilstaan bij de juiste fiscale richtlijnen dan achteraf vervelende vragen gesteld krijgen.

Vergoeding reinigingskosten

Mag je de kleding onbelast ter beschikking stellen? Dan mag je ook de reinigingskosten van die kleding onbelast vergoeden. Een vergoeding van deze kosten aan jouw werknemer is een vergoeding voor intermediaire kosten.

In het volgende stroomschema zie je of u de kleding onbelast ter beschikking mag stellen aan jouw werknemer.