Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X
Saxion
Telva werkt samen met

Hogeschool Saxion

Recycling van polyester kleding

Waarde creëren en Waarde behouden

Een gedeelte van bedrijfskleding bestaat uit polyester en wordt op dit moment maar gedeeltelijk apart ingezameld en gerecycled. Daar is dus nog een mooie slag te maken! Daarom heeft het management van Telva de ambitie uitgesproken om deze bedrijfskleding na gebruik terug te halen uit de markt en zorg te dragen voor recycling. Om deze ambitie vorm te geven, is Telva de samenwerking aangegaan met Hogeschool Saxion. Het Saxion Fieldlab voert onderzoek uit naar de haalbaarheid van deze ambitie en werkt daartoe aan drie deelvragen:

  • Welke methode(n) is/zijn geschikt om post-consumer (gebruikte) polyester bedrijfskleding chemisch te recyclen en welke technische aandachtspunten voor de ontwerpfase komen daarbij aan het licht?
  • Hoe kan het terughalen van de gebruikte bedrijfskleding op de beste en meest efficiënte wijze worden georganiseerd in samenwerking met de diverse partijen in de keten?
  • Hoe kan het product voor de toekomst zo worden ontworpen dat de herkomst en de samenstelling gemakkelijk te achterhalen zijn en daarmee recycling beter mogelijk is?
Over de techniek

Van Lineair naar Circulair

Studenten aan de Hogeschool Saxion zijn samen betrokken bij het project ‘Recycling of polyester workwear van Telva'. Voor dit project wordt gezocht naar een manier om polyester werkkleding zo duurzaam mogelijk te recyclen. Dit wordt gedaan door middel van een glycolyse proces waarbij ethyleen glycol gebruikt wordt met een katalysator. Het product wordt hiermee gemalen en verwarmd in de vloeistof. Verder wordt dit nog een aantal keer gefiltreerd waardoor je BHET als eindproduct krijgt. BHET is één van de grondstoffen die nodig is om nieuwe polyester te maken. Met dit proces dragen wij bij aan een circulaire economie.

Installatie en techniek